Дъбрава ЕАД - дърводобив и търговия с дървен материал ENGLISH
Дъбрава ЕАД - дърводобив и търговия с дървен материал
Дъбрава ЕАД е лицензирана горско-търговска фирма и съществува от 1991 година.
Специализирана е в дърводобивната дейност и търговията с необработен дървен материал. Има богат опит в износа на дървесина и е коректен и надежден партньор на вътрешния пазар.
Разполага със специализирана горска техника и професионално подготвени инженерно-технически кадри, благодарение на което се е утвърдила като една от най-добрите в горския сектор.
Управлението на фирмата е в град Бургас, а нейните подразделения са базирани в: Айтос, Карнобат, Несебър, Средец и Садово.
Разполага със собствена жп гара и складове, в които предлага необработен дървен материал и дърва за огрев.
Дъбрава ЕАД
Дърводобив
Дърводобив - Извършва сеч и извоз на дървени материали до временен склад в държавни, общински и частни гори
- Извършва транспортиране на дървените материали до потребителите
- Ремонт и направа на горски тракторни пътища със собсвена техника
- Изработва лесоустройствени програми на частни гори
- Извършва маркиране, сортиментиране и съгласуване на всички необходими документи за извеждане на сеч в частни гори
Лесокултурна дейност
Лесокултурна дейност - Извършване почвоподготовка за залесяване
- Залесяване
- Отглеждане на новосъздадени култури
- Отглеждане на млади насаждения и подпомагане на възобновяването
- Направа на противопожарни, минерализовани ивици и прегради със собствена техника
Тъговия с необработени дървени материали
Тъговия с необработени дървени материали - Доставя дървесина на дървопреработвателни компании
- Извършва търговия с необработени материали на вътрешния пазар
- Извършва износ на дървесина с морски, автомобилен и железопътен транспорт
- Предлага дърва за огрев: нарязани, нацепени, насипни - за вътрешния пазар и пакетирани, палетизирани - за външния пазар.
Туризъм
Туризъм Фирмата разполага с:

Къща за гости в Бургаски минерални бани
www.greenhouse-bg.com

Къща за гости в гр.Несебър
www.duni21.com
КОНТАКТИ:
8000, гр. Бургас,
ул. Иван Шишман 8, ет. 5
Туризъм
Офис Бургас: 056 874043, 056 874040
Склад Българово: 05515 2013
Склад Карнобат: 0886 209705